اعضا هیئت رئيسه

جناب آقاى حسين روحى

جناب آقای عزت الله صفری